# کلاس_زبان
ساعت 10ونیم کلاس دارم. راه میوفقتم طرف دانشکده. 10ونیم میرسم! بهمن را میبینم که داره تو راهرو قدم میزنه. بهش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید