عقاید یک ابله!!!

محمود آقا بقال محله مون هم یک کتاب منتشر کرده با نام: عقاید پروفسور محمود!!! وقتی اون عقاید خود را منتشر کرده چرا من نکنم؟ جوگیر شدما!!

خب از شوخی گذشته هرآدمی (تاکید میکنم!) برا خودش عقایدی داره که مطمئنا از جایگاه خاصی در ذهن همون آدم(تاکید!) برخورداره. شاید ابله من تبدیل بشه به عقاید یک ابله!!

می خواهم ببینم فکر میکنم یک ابله هستم یا واقعا یک ابله هستم، یا کار از اینها گذشته!!! شاید اصلا عقیده نباشه، شاید باشه ولی مضخرف باشه، شاید به شما ثابت کنه که واقعا ابله هستم(فکر نکنم بتونه به خودم ثابت کنه!!).

هرچه هست شاهزاده، ابله است!!

یکبار بمردم و مرا کس نگریست                گر بار دگر زنده شوم دانم زیست

ای کرده تو قصد من ترا با من چیست         نی صحبت ابلهان همه دیگ تهیست

/ 0 نظر / 16 بازدید