ابله

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست .... که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

، M 20 D ، نرجس خانم!!!
ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧ 
این ادعای دو ساله و.... دود شد رفت هوا. راستشو بخواهید تو این دو سال و خورده ای همه جوریش را دیده بودم ولی اینجوریش را نه. نتیجه اش هم به وجود اومدن یک سوتفاهم شد، که شرمندگیش برای من موند. طرف هرکی بود خوب کارش را بلد، ولی عزیزم!! خوک هم اگه جایی رفت از خودش یک چیزی باقی میگذاره ولی تو نه!! شرمنده همه دوستان شدم. بریم سراغ مطلب امروز. در دین مبین اسلام هنگام نماز خوندن زن نباید جلوتر از مرد باشد ولی چی شد که امشب نرجس خانم در کنار حاج آقا نماز خوندند؟ بقیش هم که چرت بود. اون از پارسال که اغما بود و مضخرف!! اینم از روز حسرت. داداشی را ولش کنید بره!!من فقط بزنگاه و مامور بدرقه را میبینم. البته گهگاهی روز حسرت را به خاطر فرامرز جونم!! وداداشی(اسمش چی بود؟) را به خاطر آقای یاری میبینم. ماهی که کمر گرد قمر می بندد غمگینم از اینکه خوشدلم نپسندد چون بیندم او که من چنین گریانم پنهان پنهان شکر شکر می خندد !!!!
کلمات کلیدی: ادعا ، مبین ، حاج آقا ، فرامرزجونم